Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB)

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-05-31

Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSFAB) är moderbolag i stadens koncern med de rörelsedrivande bolagen AB Helsingborgshem, Helsingborgs Hamn AB, Helsingborg Arena och Scen AB och Öresundskraft AB.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Uppdrag (18 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Orsing Christian Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Björklund Jan Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Thunberg Lars Kristdemokraterna Styrelseledamot 3
Jawad Amir Liberalerna Styrelseledamot 4
Rosenberg Michael Sverigedemokraterna Styrelseledamot 5
Rosell My Socialdemokraterna Styrelseledamot 6
Ward Maria Socialdemokraterna Styrelseledamot 7
Lundberg Richard Moderata samlingspartiet Styrelsesuppleant 8
Hjelm Espelund Mathilda Moderata samlingspartiet Styrelsesuppleant 9
Kaldjärv Petri Sverigedemokraterna Styrelsesuppleant 10
Bergström Hans-Erik Socialdemokraterna Styrelsesuppleant 11
Jansson Peter Centerpartiet Styrelsesuppleant 12
Modig Lindell Aina Socialdemokraterna Lekmannarevisor 13
Jönsson Bengt Socialdemokraterna Lekmannarevisor 14
Sederholm Johan Liberalerna Lekmannarevisor 15
Weibull Kornias Marie Moderata samlingspartiet Lekmannarevisorssuppleant 16
Svensson Alexander Moderata samlingspartiet Ombud 17
Nelson Hans Liberalerna Ersättare för ombud 18