Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Stadsrevisionens revisorsgrupp 1

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

De förtroendevalda revisorernas uppdrag är att granska om stadens verksamheter sköts ändamålsenligt, ekonomiskt och att räkenskaperna är korrekta.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Revisionskontoret
251 89 Helsingborg

Länkar:
Stadsrevisionen

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Herbertsson Carl Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Modig Lindell Aina Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Gelin Kristina Liberalerna Revisor 3
Ivarsson Anders Kristdemokraterna Revisor 4
Böcker Lars Sverigedemokraterna Revisor 5
Johnn Christer Socialdemokraterna Revisor 6
Larsson Franziska Socialdemokraterna Revisor 7