Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2022-10-25 - 2026-10-14

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Kommunstyrelsens kallelser och protokoll
Stadsledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens reglemente