Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2022-10-25 - 2026-10-14

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Telefon:
042-10 50 00

E-post:
kommunstyrelsen@helsingborg.se

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Kommunstyrelsens reglemente
Stadsledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens kallelser och protokoll