Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Helsingborgshem AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-05-31

Helsingborgshem är stadens helägda bostadsbolag verksamt inom områdena förvaltning, uthyrning, kundservice, fastighets- och stadsdelsutveckling samt byggprojekt. Helsingborgshem förvaltar och hyr ut i huvudsak bostäder med hyresrätt.

Telefon:
042-20 80 00

Länkar:
Bolagets webbplats
Bolagsordning
Ägardirektiv

Uppdrag (17 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Gunnarsson Per-Ola Kristdemokraterna Ordförande 1
Håkansson Christel Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Kino Felizia Moderata samlingspartiet Styrelseledamot 3
Persson Julia Moderata samlingspartiet Styrelseledamot 4
Gullberg Dennies Sverigedemokraterna Styrelseledamot 5
Gullberg Gorgina Socialdemokraterna Styrelseledamot 6
Lexeklint Robert Socialdemokraterna Styrelseledamot 7
Lundin Martin Extern styrelseledamot 8
Söderberg Jeanette Extern styrelseledamot 9
Pongratz Christer Moderata samlingspartiet Styrelsesuppleant 10
Olsson Hans Sverigedemokraterna Styrelsesuppleant 12
Nilsson Lars-Åke Socialdemokraterna Styrelsesuppleant 13
Saric Svjetlana Vänsterpartiet Styrelsesuppleant 14
Modig Lindell Aina Socialdemokraterna Lekmannarevisor 15
Hamark Margareta Kristdemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 16
Orsing Christian Moderata samlingspartiet Ombud 17
Hjelm Espelund Mathilda Moderata samlingspartiet Ersättare för ombud 18