Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Barn- och utbildningsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden ansvarar för stadens skol- och fritidsverksamhet som sträcker sig från förskolan och fritidshem och vidare upp till gymnasieskolan. Nämnden ansvarar även för grundsärskola och gymnasiesärskola.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Skol- och fritidsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Skol- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämndens kallelser och protokoll
Barn- och utbildningsnämndens reglemente