Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Valberedningen

Mandatperiod: 2022-10-25 - 2026-10-14

Valberedningen lägger fram förslag i valärenden till t.ex. nämnder och styrelser som kommunfullmäktige ska behandla.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg