Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunalråd för de styrande

Mandatperiod: 2022-10-25 - 2026-10-14