Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Socialnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden ska inom sitt område utföra uppgifter som enligt bl.a. socialtjänstlagen och föräldrabalken ankommer på nämnden. Nämnden hanterar frågor som t.ex. förebyggande socialt arbete, bostadssociala insatser, stöd till brottsoffer och familjehemsvård.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Socialförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Socialnämndens kallelser och protokoll
Socialförvaltningen
Socialnämndens reglemente