Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kulturnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden ansvarar för stadens kulturpolitik, t.ex. biblioteksservice, natur- och kulturarv, kulturskola samt utställningar inom olika kulturformer. Kulturverksamheter finns bl.a. i Dunkers kulturhus, Fredriksdal museer och trädgårdar samt Kärnan.

Telefon:
042-10 50 00

E-post:
fkf1001@helsingborg.se

Postadress:
Kulturförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Kulturnämndens reglemente
Kulturnämndens kallelser och protokoll
Kulturförvaltningen