Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Stadsutvecklingsberedningen

Mandatperiod: 2022-11-30 - 2026-10-14

Stadsutvecklingsberedningen kommer att följa de större och strategiska stadsutvecklingsprojekten i staden.

Länkar:
Stadsledningsförvaltningen