Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Arbetsmarknadsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och svenska för invandrare. Arbetsmarknadsnämnden samordnar tillsammans med andra aktörer även arbetet med att skapa ökad sysselsättning för stadens medborgare.

Telefon:
042-10 50 00

E-post:
arbetsmarknadsnamnden@helsingborg.se

Postadress:
Arbetsmarknadsförvaltningen
251 89 HELSINGBORG

Länkar:
Arbetsmarknadsnämndens reglemente
Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsnämndens kallelser och protokoll