Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Vård- och omsorgsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden ansvarar för stadens insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta innebär bland annat insatser enligt socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Vård- och omsorgsförvaltningen
251 89 HELSINGBORG

Länkar:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens reglemente
Vård- och omsorgsnämndens kallelser och protokoll