Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Personer utan parti

Antal personer (9 st)

Efternamn Förnamn
Karlsson Catarina
Jennbert Hyllén Ebba
Karlsson Lars
Björner Elisabeth
Henningsson Isabelle
Larsson Ann-Christin
Vibass Christina
Söderberg Jeanette
Norberg Nguyen Mia